Co to jest oczyszczalnia biologiczna?

Działanie przydomowych oczyszczalni ścieków jest oparte na naturalnych procesach biologicznych. Dzięki nim zanieczyszczenia, które znajdują się w ściekach, są rozkładane na proste związki mineralne, które nie szkodzą środowisku naturalnemu. Oczyszczalnie biologiczne są skonstruowane w taki sposób, żeby procesy te były jak najintensywniejsze. Jaki rodzaj oczyszczalni ścieków będzie najlepszy dla Twojego gospodarstwa domowego?

Jak działają oczyszczalnie ścieków?

Ścieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni biologicznego mogą być rozsączone do gruntu lub odprowadzone do rzeki, czy rowu melioracyjnego. Nie będą negatywnie wpływały na środowisko naturalne. Rodzaje oczyszczalni ścieków różnią się zastosowaną technologią, konstrukcją, wielkością i stopniem oczyszczania ścieków. Najważniejszym elementem w nich jest osadnik wstępny. Do niego w pierwszej kolejności trafiają ścieki z domowej kanalizacji. Znajdujące się w nich ciała stałe, które są cięższe od wody, odpadają na dno i tworzą osad. W warunkach beztlenowych niektóre zanieczyszczenia rozkładają się na substancje rozpuszczalne w wodzie, a część na nierozpuszczalne związki mineralne, które zostają na dnie osadnika.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Pierwszym typem biologicznej oczyszczalni jest drenaż rozsączający. Jest to układ podziemnych, perforowanych rur, którymi zanieczyszczenia wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym są rozsączane do gruntu. W czasie przesiąkania przez porowaty grunt dochodzi do procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które powodują dalsze oczyszczanie ścieków. Dzieje się to w warunkach tlenowych oraz prowadzi do zmniejszenia zanieczyszczeń prawie o 100 procent. Żeby drenaż rozsączający mógł spełnić swoje zadania, na działce muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, musi być niski poziom wód gruntowych. Odległość pomiędzy dolną ścianką rury drenażowej a maksymalnym poziomem wody gruntowej nie może być mniejsza niż 1,5 m. Po drugie, musi być dobrze przepuszczalny grunt, który zagwarantuje właściwe, czyli nie za szybkie i nie za wolne, przesiąkanie ścieków. Najlepszym gruntem jest piaszczysty lub gliniasto-piaszczysty. Ostatnim warunkiem jest odpowiednia wielkość działki. 

Można się spotkać również z następującymi rodzajami biologicznych oczyszczalni: złoże biologiczne (w zamkniętym zbiorniku tworzy się naturalny materiał filtracyjny), osad czynny (kłaczkowata zawiesina złożona z mikroorganizmów, które powodują tlenowy rozkład zanieczyszczeń), roślinna oczyszczalnia ścieków (zanieczyszczenia podczyszczone w osadniku wstępnym są kierowane na filtr gruntowo-korzeniowy).