Nauczyciele będą strajkować. Nie będzie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych | Starosadeckie.info – starosadeckie.info

[ad_1]

Nauczyciele będą strajkować. Nie będzie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych | Starosadeckie.info

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.Akcja będzie bezterminowa. Nauczyciele przeprowadzą strajk włoski. Nie będzie wycieczek s…
[ad_2]

Źródło wpisu