starosądeckie info 

Radni ze Starego Sącza przyjęli rezolucję dotyczącą powstrzymania ideologii gender i LGTB | Starosadeckie.info – starosadeckie.info

Rezolucja dotycząca powstrzymania ideologii gender i LGTB przegłosowana ❗

Radni ze Starego Sącza przyjęli rezolucję dotyczącą powstrzymania ideologii gender i LGTB | Starosadeckie.info

Radni Starego Sącza przyjęli rezolucję dotyczącą powstrzymania ideologii gender i LGTB, którą w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył jego przewodniczący radny Robert Rams. Jako pierwszy głos na sesji zabrał radny Grzegorz Gryźlak (GPW), który stanowczo opowiedział się przec…


Źródło wpisu

Related posts

Leave a Comment