Jak wywieźć gruz po wyburzeniu budynku?

Wyburzenie budynku – starego domu, komórki, budynku gospodarczego – powoduje powstanie sporej ilości gruzu. W jak sposób można pozbyć się takich odpadków zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Gdy konieczna jest rozbiórka budynku, w takim przypadku trzeba będzie również usunąć jego pozostałości, czyli gruz. To odpadki, które nie mogą być wyrzucone tak, jak inne śmieci, czyli do zwykłego kubła. Konieczne jest zutylizowanie ich zgodnie z przepisami prawa, a dokładnie zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Gruz po rozbiórce budynku

Po pracach rozbiórkowych budynków powstają różnych typów gruzy – betonowe, ceramiczne czy też ceglane. Często zawierają one także dodatek innych materiałów. Taki materiał nie musi być wyrzucony – może być poddany recyklingowi, czyli ponownemu wykorzystaniu. Gruz po rozbiórkach jest poddawany kruszeniu i potem może być on użyty do przygotowania podbudowy pod drogi, place, podjazdy. Również używany jest przez profesjonalne firmy do prowadzenia prac budowlanych, wykończeniowych. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie materiały po rozbiórce nadają się do ponownego wykorzystania. Niektóre stanowią poważne zagrożenie, na przykład azbest czy papa, dlatego muszą być przekazane specjalistycznym firmom zajmującym się ich utylizacją.

Jak pozbyć się gruzu po wyburzeniach?

Gruz można wywieźć samodzielnie do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Osoby prywatne mogą oddać go wtedy bez opłat, lecz muszą dowieźć go na miejsce własnym transportem, co niekiedy bywa problematyczne. Właśnie dlatego warto wziąć pod uwagę drugą opcję, czyli firmy, które zajmują się wywozem odpadów. Gdy konieczny jest wywóz gruzu Gliwice to jedno z miast, w którym mieszkańcy mogą zlecić jego odbiór oraz profesjonalną utylizację.

Skorzystanie z takiej oferty ma wiele zalet:

  • gruz może zostać szybko uprzątnięty

  • firma może odebrać różne ilości gruzu

  • odpadki będą zutylizowane zgodnie z przepisami

W tym właśnie przypadku firma może postawić kontener na gruz Gliwice czy też do innego miasta, które znajduje się w obszarze jej działalności. Kontener umożliwia wtedy systematyczne usuwanie gruzu z posesji – można na bieżąco umieszczać go w pojemniku. Gdy już się zapełni, firma odbierze go i zutylizuje zgodnie z prawem. Gdy zatem planowana jest rozbiórka budynku, warto już teraz sprawdzić oferty firm zajmujących się profesjonalnym wywozem gruzu oraz jego utylizacją. Wtedy można mieć pewność, że kłopotliwe odpadki zostaną szybko odebrane i nie będą przeszkadzały w prowadzeniu dalszych prac.