Napowietrzacz kanalizacyjny – urządzenie, które musisz mieć!

Prawidłowo zainstalowany system kanalizacyjny w budynkach z reguły działa bezawaryjnie, dlatego zwykle nie zastanawiamy się, ile zgodnych mechanizmów i systemów musi działać jednocześnie, by instalacja kanalizacyjna działała prawidłowo. 

Odpowietrzanie i napowietrzanie kanalizacji

Ze względu na połączenie wielu systemów odpływowych w jeden system kanalizacyjny, przez rury przepływają masy różnych substancji i odpadów, które w wyniku rozkładu generują nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe gazy, zaburzając tym samym ciśnienie wewnątrz instalacji. Prawidłowe ciśnienie jest bardzo ważne, by:

– Nie występowało zjawisko bulgotania wewnątrz rur lub wysysania wody z syfonów

– Nieprzyjemne zapachy nie przedostawały się do pomieszczeń Odpowietrzanie i napowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odpowiada za regulację i utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrz rur. W tym celu montowane są systemy napowietrzające kanalizację, które mają swoje zakończenie ponad dachami budynków i zakończone są tak zwaną wywiewką. 

Napowietrzacz kanalizacyjny – jak działa?

Napowietrzacz działa na podobnych mechanizmach, co reduktor ciśnienia wody. Podciśnienie występujące w instalacji powoduje reakcję membrany w urządzeniu, która podnosi się i zasysa powietrze, dzięki czemu dochodzi do wyrównania ciśnienia. Prawidłowe ciśnienie doprowadza do opadnięcia membrany i zamknięcia zaworów. Tak działający system gwarantuje prawidłowe działanie instalacji kanalizacyjnej. 

Napowietrzacz kanalizacji – jaki wybrać?

Urządzenie napowietrzające kanalizację musi być dostosowane do potrzeb danego systemu. W tym celu konieczne jest wykonanie szeregu obliczeń: – Dokładne oszacowanie ilości przepływających ścieków. – Obliczenie zapotrzebowania danej instalacji na napowietrzanie. Ponadto, rodzaj urządzenia do napowietrzania kanalizacji zależy również od miejsca, w jakim będzie on zainstalowany. W tym celu konieczne jest dostosowanie odporności modelu na temperatury czy zalewanie. 

Montaż napowietrzacza kanalizacji

Chociaż montażem napowietrzacza kanalizacji zajmują się fachowcy, warto wiedzieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby instalacja działała prawidłowo: 

– Napowietrzacz powinien być zainstalowany w miejscu z dostępem do czystego powietrza, z możliwie jak najmniejszą ilością pyłków i kurzu. – Urządzenie powinno być instalowane pionowo, w łatwo dostępnych miejscach, w celu wygodnej konserwacji.

– Należy dbać o to, by napowietrzacz nie zbierał zanieczyszczeń, również podczas procesu montowania urządzenia.

Dobór prawidłowego urządzenia wymaga skupienia i fachowej analizy. Precyzyjnie zamontowany napowietrzacz kanalizacji będzie działał bezawaryjnie, w dodatku przez lata.