Badanie KW – dlaczego jest tak ważne?

Aktualnie, zarówno kupujący nieruchomość, jak również sprzedający lub najemcy, wiedzą, jak ważne jest badanie KW. Wgląd do ksiąg wieczystych przed jakąkolwiek transakcją, związaną z nieruchomością, wydaje się zatem koniecznością i faktycznie nią jest. W Polsce wciąż nie dla każdej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta.

Nieruchomości bez prowadzonego rejestru stanu prawnego można znaleźć najczęściej w małych miejscowościach i na terenach wiejskich. Prowadzenie księgi wieczystej działki, mieszkania czy lokalu usługowego, przyczynia się jednak bezpośrednio do szybszego obrotu nieruchomościami. Zatem, jeśli księga ta jest odpowiednio i rzetelnie prowadzona, potencjalny nabywca ma łatwy dostęp do informacji, na temat stanu prawnego. Dane te mogą pomóc mu podjąć szybciej decyzję o zakupie.

Sprawdzanie i analiza księgi wieczystej jest bezpłatnym, a kluczowym krokiem, w celu upewnienia się, że wynajem lub kupno danej nieruchomości nie jest obarczone zbędnym ryzykiem. Wbrew pozorom, czynność ta nie jest wcale bardzo łatwa. Jako że, na zakup wymarzonego mieszkania, domu czy działki, przeznaczyć musimy często spore oszczędności, ostateczna decyzja powinna być bezpieczna, z punktu widzenia prawa.

Co sprawdzisz wykonując badanie KW?

Odpowiednio prowadzona KW jest skarbnicą wiedzy na temat nieruchomości, której dotyczy.

Z jej zapisów dowiesz się chociażby, kto w świetle prawa jest jej prawdziwym właścicielem działki czy domu. Sprawdzisz również, czy np. mieszkania, które planujesz kupić, nie obciążają hipoteki lub ustanowione służebności. Z księgi wieczystej dowiesz się również, czy występują ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, czy jakiekolwiek prawa do niej posiadają inne osoby lub czy jest ona przedmiotem toczącego się postępowania sądowego. Postępowanie sądowe mogłoby wykluczać możliwość zakupu do czasu jego zakończenia. Analiza KW pomoże również ustalić, czy zostało ustanowione prawo przechodu i przejazdu dla osób trzecich przez działkę, na której położona jest nieruchomość. Ponadto, znajdziesz tam również podstawowe informacje o działce lub mieszkaniu/lokalu, takie jak: powierzchnia, dane lokalizacyjne, itp.

Warto pamiętać jeszcze o bardzo istotnej kwestii, jaką mogą okazać się wnioski, przypisane do KW. Każdy wniosek, który wpłynął do sądu i oczekuje na rozpatrzenie, posiada nr, który jest jego sygnaturą. Wniosek taki w praktyce może oznaczać, że dana wzmianka o stanie prawnym nieruchomości jest nieaktualna lub ulegnie dezaktualizacji w niedalekiej przyszłości.

W jaki sposób łatwo dokonasz badania KW?

Badanie KW, i analiza wszystkich jej zapisów, wymaga rzetelnego podejścia. Każda informacja musi zostać dostrzeżona i odpowiednio zinterpretowana. Dlatego warto podejść do tej czynności niezwykle skrupulatnie, a jeśli nie jesteś pewien, czy dobrze rozumiesz wszystkie dane, zawarte w KW, nie dokonuj transakcji “w ciemno”. W takiej sytuacji zawsze zaleca się skorzystanie z prawnej pomocy profesjonalisty.

Sprawdzenia KW możesz dokonać na dwa sposoby:

  • tradycyjny – w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (przynależącego terytorialnie do miejsca położenia badanej nieruchomości),

  • online – możesz znaleźć potrzebne informacje za pośrednictwem Internetu, korzystając z serwisu Elektroniczne Księgi Wieczyste.

By rozpocząć analizę KW, potrzebujesz numeru księgi wieczystej interesującej Cię nieruchomości. Możesz otrzymać go od właściciela, ale nie tylko. Jako że, informacje zawarte w księgach są jawne i udostępnione do publicznej wiadomości, nr ten możesz również uzyskać sam. W tym celu konieczne jest, by udać się do Urzędu Gminy lub Starostwa Powiatowego, odpowiedniego dla danej działki, domu czy lokalu użytkowego. Tam, urzędnik poda Ci numer, którego potrzebujesz.