Wycena nieruchomości – w jaki sposób jest przeprowadzana?

Wycena nieruchomości to procedura, na podstawie której ustalana jest wartość danego mieszkania lub domu oraz jego dochodowość w oparciu o aktualne dane rynkowe. Zasady szacowania wartości nieruchomości są uregulowane w przepisach prawa, a samej wyceny musi dokonać uprawniony do tego rzeczoznawca. Na czym polega wycena nieruchomości? Kiedy i dlaczego warto ją zlecić? Jaki jest koszt oszacowania wartości nieruchomości? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Wycena mieszkania przez rzeczoznawcę

Wycenę nieruchomości prowadzi się według zasad określonych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Wyceny domu lub mieszkania dokonuje wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który posiada odpowiednie uprawnienia. Rejestr rzeczoznawców majątkowych prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Warto w nim zweryfikować osobę, której planujemy powierzyć dany projekt wyceny nieruchomości. Specjalista w tym zakresie powinien mieć ukończone studia z szacowania nieruchomościami, odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin państwowy.

Wartość rynkowa nieruchomości – czym jest?

W przypadku nieruchomości na cele mieszkalne, najczęściej mamy do czynienia z wyceną wartości rynkowej. Jej definicja zawarta jest w art. 151 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z zapisami tej umowy, wartość rynkowa nieruchomości to najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, jaką określa się z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu założeniu, że:

 • strony umowy były od siebie niezależne,
 • nie działały w sytuacji przymusowej i miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,
 • oraz upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

Wartość rynkowa szacowana jest zwykle podejściem porównawczym lub dochodowym.

Kiedy warto zlecić wycenę wartości rynkowej nieruchomości?

Oficjalna forma wyceny nieruchomości jest wymagana zawsze wtedy, kiedy wartość nieruchomości stanowi podstawę dalszych, potwierdzanych urzędowo działań. W szczególności dotyczy procesu ubiegania się o kredyt hipoteczny, jak również spraw spadkowych i majątkowych rozstrzyganych przez sąd. W przypadku, gdy chcemy tylko zorientować się w kwestii cen, możemy zająć się wyceną samodzielnie, wspierając się przy tym popularnymi kalkulatorami online, tak zwanymi wyceniarkami. Warto jednak pamiętać, że ewentualna pomyłka może okazać się dla nas bardzo kosztowna – bardziej niż usługi rzeczoznawcy. Dlatego zawsze zalecane jest skonsultowanie się z ekspertem z agencji nieruchomości w Warszawie. Profesjonalnie przeprowadzona wycena wartości nieruchomości gwarantuje podjęcie właściwych działań – zarówno właścicielom nieruchomości, jak i przyszłym inwestorom.

Wycena domu lub mieszkania – potrzebne dokumenty

W obniżeniu kosztów i przyśpieszeniu procesu pomóc może wcześniejsze skompletowanie dokumentów potrzebnych do wyceny. Niezbędne będą zwłaszcza:

 • wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zarys mapy ewidencyjnej, służący określeniu lokalizacji nieruchomości,
 • rzut lokalu.

Jeżeli nie dysponujemy potrzebnymi dokumentami, możemy podać rzeczoznawcy sam numer księgi wieczystej. Za dodatkową opłatą, uzyska on je w odpowiednich urzędach.

Ile kosztuje wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę?

Koszty wyceny wartości nieruchomości zależne są od wielu czynników, takich jak:

 • rodzaj nieruchomości – domu, mieszkania czy lokalu komercyjnego,
 • sytuacji prawnej nieruchomości,
 • dodatkowych kosztów rzeczoznawcy – dojazdy lub zgromadzenie dokumentacji,
 • termin przygotowania wyceny.

Orientacyjne stawki wyceny nieruchomości wahają się w przypadku mieszkania od 300 do 1000 zł, a w przypadku domu sięgają od 500 zł wzwyż. Cena operatu szacunkowego warto ustalić przed podpisaniem umowy z agencją nieruchomości. W Warszawie czas realizacji wyceny nieruchomości zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Może trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Artykuł powstał we współpracy z agencją Kuźnia Nieruchomości sp. z o.o.